Tematyka strony

Biznesplan traktowany jest przez wielu przedsiębiorców instrumentalnie, jako środek służący wyłącznie zdobyciu źródeł finansowania przedsięwzięcia. Wielu z nich jednak boleśnie przekonało się, że jest to niewłaściwy pogląd. Zatem przekonanie przedsiębiorców, że biznesplanem jest skutecznym narzędziem, które powinno być wykorzystywane na każdym z etapów planowania, stanowi jeden z zasadniczych celów, jakie stawia sobie autor niniejszej witryny.

Platforma Organizacji Gospodarczej

Projekt łączy w sobie instrumenty służące do oceny sytuacji finansowej organizacji z narzędziami wspomagającymi przygotowanie planu działania oraz zarządzaniem wiedzą. Podstawowym narzędziem wspomagającym proces podejmowania decyzji jest model symulacyjny „SMOG”, który umożliwia przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz przygotowanie finansowego planu działania według modelu najlepszych praktyk.

Szkolenia

Zapraszam na dedykowane szkolenia z zakresu: 1. Zasad konstrukcji biznesplanów i studiów wykonalności. 2. Metod wyceny przedsiębiorstw metodami ekonomicznymi. 3. Oceny efektywności projektów inwestycyjnych. 4. Metod planowania finansowego. 5. Finansów dla niefinansistów. Zakres i przebieg szkoleń ustalany jest po analizie potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy.