• autor wielu publikacji dotyczących problematyki sporządzania biznesplanów,
  • wykonawca licznych biznesplanów i studiów wykonalności,
  • wykładowca na kursach i treningach menedżerskich.

Tematyka: Biznesplan – zasady konstrukcji

Biznesplan traktowany jest przez wielu przedsiębiorców instrumentalnie, jako środek służący wyłącznie zdobyciu źródeł finansowania przedsięwzięcia. Wielu z nich jednak boleśnie przekonało się, że jest to niewłaściwy pogląd. Zatem przekonanie przedsiębiorców, że biznesplanem jest skutecznym narzędziem, które powinno być wykorzystywane na każdym z etapów planowania, stanowi jeden z zasadniczych celów, jakie stawia sobie autor niniejszej witryny. Jeśli bowiem za uniwersalny miernik efektywności działania przedsiębiorstwa można uznać powiększanie jego wartości, to wyłącznie opracowanie biznesplanu, a następnie monitorowanie jego wdrożenia może zapewnić sukces.

Witryna, która jest uzupełnieniem książek:

  • Skrzypek J., (2012) Biznesplan – Model Najlepszych Praktyk, POLTEXT W-wa,
  • Skrzypek J., (2014) Biznesplan w 10 krokach, POLTEXT W-wa,

zawiera zarówno materiały i aplikacje, ułatwiające sporządzenie biznesplanu, jak i ofertę szkoleń i konsultacji.