Zapraszam na dedykowane szkolenia z zakresu:

  1. Zasad konstrukcji biznesplanów i studiów wykonalności.
  2. Metod wyceny przedsiębiorstw metodami ekonomicznymi.
  3. Oceny efektywności projektów inwestycyjnych.
  4. Metod planowania finansowego.
  5. Finansów dla niefinansistów.

Zakres i przebieg szkoleń ustalany jest po analizie potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy.