Zakres prac doradczych obejmuje:

  1. Przygotowanie biznesplanów.
  2. Przygotowanie studiów wykonalności dla projektów unijnych.
  3. Wycenę wartości przedsiębiorstwa metodami ekonomicznymi.