KURSY ON-LINE

Każdy z kursów zawiera: Niezbędnik (prezentacje html oraz pdf), studium przypadku, ćwiczenia i testy oraz aplikacje, ułatwiające przygotowanie biznesplanu.

BIZNESPLAN W 10 KROKACH

Począwszy od 1.X.2017, kursy: Biznesplan – Model najlepszych Praktyk oraz Biznesplan w 10 krokach, zostały połączone w jeden kurs on-line.

Kurs, oparty na treści książek o identycznym tytule, stanowi przewodnik po problematyce związanej z opracowaniem biznesplanu. Jego podstawowym celem jest ułatwienie czytelnikowi przygotowania dokumentu, który będzie zawierał logiczny i spójny opis pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej, przedstawiał jego podstawowe założenia oraz sposoby ich realizacji.

Kurs dostępny jest w na platformie MOODLE, po zalogowaniu się jako GOŚĆ.

PRZEJDŹ DO KURSU.

TRENING MENEDŻERSKI (GRA SYMULACYJNA TEES-6)

Trening menedżerski TM, oparty jest na wykorzystaniu symulacyjnej gry decyzyjnej TEES-6. W trakcie treningu jego uczestnicy będą pełnić rolę menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami przemysłowymi, działającymi w warunkach silnej konkurencji (oligopol bez jednostki dominującej).

Gra adresowana jest do wszystkich osób, które pragną samodzielnie zdobywać i doskonalić swe umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania firmą.

PRZEJDŹ DO KURSU