e-Kursy towarzyszące książkom można znaleźć pod adresem:

Bznesplan – Model Najlepszych Praktyk

Biznesplan w 10 krokach

Biznesplan w pigułce

Wspomniane materiały obejmują:

  • Prezentacje wraz z komentarzem audio,
  • Aplikacje i szablony biznesplanu,
  • Ćwiczenia i testy,
  • Opis studium przypadku.