Jerzy Skrzypek (2012) Biznesplan – Model najlepszych Praktyk, POLTEXT W-wa

 

Książka adresowana jest do szerokiego grona czytelników, począwszy od przedsiębiorców zamierzających zrealizować swe projekty, poprzez tych, których zadaniem będzie sporządzanie biznesplanów, a skończywszy na osobach, które będą oceniać plany działania. Warto też wspomnieć o możliwości zastosowania modelu najlepszych praktyk do standaryzacji sposobów przygotowania planów działania, niezbędnej w trakcie realizowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami zależnymi.

Treść książki uzupełnia e-kurs o identycznym – jak książki – tytule.

Jerzy Skrzypek (2014) Biznesplan w 10 krokach, POLTEXT W-wa

Opracowanie skutecznego biznesplanu, czyli takiego, który pozwoli zrealizować zamierzone cele, nie jest zadaniem łatwym. Wymaga ono od autora zarówno znajomości podstaw teoretycznych wielu dyscyplin ekonomicznych, jak i umiejętności ich zastosowania w konkretnym przypadku. Biznesplan integruje bowiem w jednym opracowaniu problematykę poruszaną na gruncie zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi czy też planowania finansowego, a ponadto wymaga orientacji w aspektach technicznych realizowanego przedsięwzięcia. Na dodatek całą sytuację komplikuje fakt, że czytelnicy biznesplanu, a więc potencjalni inwestorzy, mają bardzo zróżnicowane oczekiwanie, co do jego zawartości.

W konsekwencji książka opis procedury sporządzania skutecznego planu w 10 krokach. Treść książki uzupełnia e-kurs o identycznym – jak książki – tytule.