O KSIĄŻKACH

Biznesplan – Model Najlepszych praktyk , POLTEXT 2012

Opracowanie skutecznego biznesplanu, czyli takiego, który pozwoli zrealizować zamierzone cele, nie jest zadaniem łatwym. Wymaga ono od autora zarówno znajomości podstaw teoretycznych wielu dyscyplin ekonomicznych, jak i umiejętności ich zastosowania w konkretnym przypadku. Biznesplan integruje bowiem w jednym opracowaniu problematykę poruszaną na gruncie zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi czy też planowania finansowego, a ponadto wymaga orientacji w aspektach technicznych realizowanego przedsięwzięcia. Na dodatek całą sytuację komplikuje fakt, że czytelnicy biznesplanu, a więc potencjalni inwestorzy, mają bardzo zróżnicowane oczekiwanie, co do jego zawartości[1].

Warto więc sobie zadać pytanie: czy istnieje uniwersalna procedura sporządzania biznesplanu, którą stosunkowo łatwo można by dostosować do szczegółowych wymagań czytelnika? Próba odpowiedzi na tak postawiane pytania skłoniła autora do przygotowania książki „Biznesplan – model najlepszych praktyk” nawiązującej do idei zaprezentowanych wcześniej w publikacji „BIZNESPLAN”[2]. Jej głównym celem jest zaprezentowanie zestawu zasad i procedur sporządzania biznesplanu, które mogą być określane mianem modelu najlepszych praktyk. Opracowanie studium wykonalności lub biznesplanu w konwencji modelu najlepszych praktyk, będącego wynikiem wieloletnich doświadczeń autora, powinno  pozwolić – po dokonaniu niezbędnych przekształceń – na stosunkowo łatwe dostosowanie do wymogów potencjalnego inwestora.

 

Książka adresowana jest do szerokiego grona czytelników, począwszy od przedsiębiorców zamierzających zrealizować swe projekty, poprzez tych, których zadaniem będzie sporządzanie biznesplanów, a skończywszy na osobach, które będą oceniać plany działania. Warto też wspomnieć o możliwości zastosowania modelu najlepszych praktyk do standaryzacji sposobów przygotowania planów działania, niezbędnej w trakcie realizowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami zależnymi.

 

Biznesplan w 10 krokach, POLTEXT 2014

Książka Biznesplan w 10 krokach stanowi przewodnik po problematyce związanej z opracowaniem biznesplanu. Jego podstawowym celem jest ułatwienie czytelnikowi przygotowania dokumentu, który będzie zawierał logiczny i spójny opis pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej, przedstawiał jego podstawowe założenia oraz sposoby ich realizacji. Dokument taki nosi właśnie nazwę biznesplanu lub studium wykonalności.

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że sporządzenie biznesplanu nie powinno być – z punktu widzenia jego autora – celem samym w sobie. Celem nie jest też zdobycie źródeł finansowania planowanego przedsięwzięcia. W tym kontekście biznesplan jest tylko, i aż, narzędziem, które pozwoli realistycznie ocenić wykonalność planowanego przedsięwzięcia,  oraz określić warunki, których spełnienie jest konieczne na etapie jego wdrożenia. Zastosowanie biznesplanu jednak nie kończy się na etapie wdrożenia przedsięwzięcia, gdyż w trakcie jego realizacji umożliwia monitorowanie stopnia osiągnięcia założonych celów, a zatem ułatwia też wprowadzenie niezbędnych korekt.