TEMATYKA

Biznesplan traktowany jest przez wielu przedsiębiorców instrumentalnie, jako środek służący wyłącznie zdobyciu źródeł finansowania przedsięwzięcia. Wielu z nich jednak boleśnie przekonało się, że jest to niewłaściwy pogląd. Zatem przekonanie przedsiębiorców, że biznesplanem jest skutecznym narzędziem, które powinno być wykorzystywane na każdym z etapów planowania, stanowi jeden z zasadniczych celów, jakie stawia sobie autor niniejszej witryny. Jeśli bowiem za uniwersalny miernik efektywności działania przedsiębiorstwa można uznać powiększanie jego wartości, to wyłącznie opracowanie biznesplanu, a następnie monitorowanie jego wdrożenia może zapewnić sukces.

Witryna, która stanowi aneks do książek:

·        Skrzypek J., (2012) Biznesplan – Model Najlepszych Praktyk, POLTEXT W-wa,

·        Skrzypek J., (2014) Biznesplan w 10 krokach, POLTEXT W-wa.

zawiera zarówno materiały i aplikacje, ułatwiające sporządzenie biznesplanu, jak i ofertę szkoleń i konsultacji.

Strona KURSY ON-LINE zawiera dwa kursy, dostępne bez konieczności logowania.

Pierwszy z nich: „Biznesplan w 10 krokach”, zawiera materiały (wykłady, studium przypadku, aplikacje) ułatwiające przygotowanie biznesplanu. Natomiast drugi kurs: „Trening Menedżerski” poświęcony jest zagadnieniom związanym z symulacyjną grą decyzyjną „TEES-6”.

Strona PLATFORMA O. G. poświęcona jest koncepcji Platformy Organizacji Gospodarczej w architekturze chmury obliczeniowej. Projekt łączy w sobie instrumenty służące do oceny sytuacji finansowej organizacji z narzędziami wspomagającymi przygotowanie planu działania oraz zarządzaniem wiedzą.

 Strony DORADZTWO i SZKOLENIA  zawierają informacje dotyczące zakresu oferowanych usług szkoleniowych i doradczych.

Strona O KSIĄZKACH zawiera podstawowe informacje o dwóch publikacjach:

·        Skrzypek J., (2012) Biznesplan – Model Najlepszych Praktyk, POLTEXT W-wa,

·        Skrzypek J., (2014) Biznesplan w 10 krokach, POLTEXT W-wa.