DORADZTWO

Zakres prac doradczych obejmuje:

1.      Przygotowanie biznesplanów.

2.      Przygotowanie studiów wykonalności dla projektów unijnych.

3.    Wycenę wartości przedsiębiorstwa metodami ekonomicznymi.