SZKOLENIA

Zapraszam na dedykowane szkolenia z zakresu:

1.      Zasad konstrukcji biznesplanów i studiów wykonalności.

2.      Metod wyceny przedsiębiorstw metodami ekonomicznymi.

3.      Oceny efektywności projektów inwestycyjnych.

4.      Metod planowania finansowego.

5.      Finansów dla niefinansistów.

6.    Zakres i przebieg szkoleń ustalany jest po analizie potrzeb szkoleniowych zleceniodawcy.