O AUTORZE

Jerzy T. Skrzypek

·        autor wielu publikacji dotyczących problematyki sporządzania i wdrażania biznesplanów,

·        wykonawca licznych biznesplanów i studiów wykonalności,

·        wykładowca na kursach i treningach menedżerskich.