Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 jest narzędziem, które można wykorzystać w trakcie treningu menedżerskiego w celu przyspieszenia procesu zdobywania umiejętności i doświadczeń bez ryzyka zakłócenia funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. Umożliwia ona:

  • sprawne i atrakcyjne dla uczestników prowadzenie treningu menedżerskiego z zakresu szeroko rozumianego zarządzania firmą;
  • praktyczne zaznajomienie użytkowników z zasadami zarządzania firmą w warunkach konkurencji;
  • integrację wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu i analiz finansowych;
  • kształcenie umiejętności oceny standingu przedsiębiorstwa, szczególnie przydatnych pracownikom działów kredytowych oraz controllingu w bankach komercyjnych.

Prezentacja gry: plik MP4

Uwaga: Wykorzystanie gry TEES-6 wymaga kontaktu z administratorem: skrzypej@gmail.com