Available courses

Kurs Biznesplan, oparty na treści książek:

·        Skrzypek J. (2012) Biznesplan- model najlepszych praktyk,

·        Skrzypek J. (2014) Biznesplan w 10 krokach,

stanowi przewodnik po problematyce związanej z opracowaniem biznesplanu. Jego podstawowym celem jest ułatwienie czytelnikowi przygotowania dokumentu, który będzie zawierał logiczny i spójny opis pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej, przedstawiał jego podstawowe założenia oraz sposoby ich realizacji. Dokument taki nosi właśnie nazwę biznesplanu lub studium wykonalności.


 


 Trening menedżerski TM, oparty jest na wykorzystaniu symulacyjnej gry decyzyjnej TEES-6. W trakcie treningu jego uczestnicy będą pełnić rolę menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami przemysłowymi, działającymi w warunkach silnej konkurencji (oligopol bez jednostki dominującej).

Gra adresowana jest do wszystkich osób, które pragną samodzielnie zdobywać i doskonalić swe umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania firmą.