e-Kurs „Biznesplan w 10 krokach” został opracowany na podstawie książek: Skrzypek J. (2014), Biznesplan w 10 krokach, POLTEXT W-wa oraz Skrzypek J. (2012) Biznesplan – Model Najlepszych praktyk, POLKTEXT W-wa. autor: Jerzy T. Skrzypek

 

Kurs jest dostępny w dwóch wersjach:

Wersja A została przygotowana przy pomocy MICROFT LCDS z wykorzystaniem SilverLight,
a w konsekwencji działa poprawnie jedynie w przeglądarkach INTERNET EXPLORER oraz FIREFOX.

 

 

Wersja B została opublikowana na platformie MOODLE. Ponieważ nie wykorzystuje SilverLight oraz Flash, działa poprawnie również na urządzeniach mobilnych.