Nowe wersja studium przypadku

Opublikowałem nową wersję materiałów opisujacych przypdek: “Cyfryzacja archiwum Jednostki Administracji Państwowej”.