Wprowadzenie

Niezbędnikhtml-5PDF
Streszczenie rozdziałuStreszczenie
Prezentacje Przewodnik
Model najlepszych praktyk
Przewodnik
Model najlepszych praktyk
Filmy instruktażowe (j. ang.)How to write a Business Plan (3,2 min.)
High Quality Business Plan (22 min.)
Business planning fundamentals p.1. (3,5 min.)
Business planning fundamentals p.2. (9,5 min.)
Created by admin

Test kompetencji

Test kompetencji należy wykonać przed przystąpieniem do prac nad biznesplanem.

1 / 20

o10. Spółki kapitałowe nie płacą podatku dochodowego. Podatek ten płacą tylko właściciele.

2 / 20

f8. Towary w przedsiębiorstwie to:

3 / 20

o8. Część rynku wyróżniona wg kryterium jednorodnego klienta nosi nazwę segmentu rynku.

4 / 20

o7. W planie technicznym zawarte są założenia dotyczące nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych. Założenia te stanowią podstawę sporządzenia prognozy:

5 / 20

o5. Biznesplan powinien być wykorzystywany wyłącznie 

6 / 20

f10. Spółka "X" uregulowała gotówką część zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców. Operacja ta spowodowała w spółce "X":

7 / 20

f6. Metod Wilcoxa należy do metod wyceny wartości przedsiębiorstwa z grupy metod:

8 / 20

o6. W planie technicznym powinny być zawarte informacje o strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

9 / 20

f2. Płynność spółki akcyjnej i jej przedsiębiorstw jest określana jako:

10 / 20

f3. Aktywa w bilansie:

11 / 20

o1. Brak umiejętności formułowania celów strategicznych to:

12 / 20

f5. Zysk netto to element:

13 / 20

o3. W biznesplanie, plan finansowy powinien występować 

14 / 20

04. W biznesplanie utworzonym według modelu najlepszych praktyk

15 / 20

o9. Mianem mieszanki marketingowej określa się informacje wyłącznie o produkcie i jego cenie.

16 / 20

f9. Zakup za gotówkę środków trwałych spowoduje:

17 / 20

18 / 20

f4. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług to element:

19 / 20

o2. Strategiczna karta wyników to narzędzie wspomagające:

20 / 20

f7. Wskaźnik rentowności sprzedaży stanowi stosunek:

Your score is

The average score is 60%

0%

Przygotowanie

Niezbędnikhtml-5PDF
Streszczenie rozdziałuStreszczenie
PrezentacjePrzygotowaniePrzygotowanie
Zadania do wykonaniaPlikPlik
Własny planWłasny planWłasny plan
Zadania do wykonaniaZadania
1
Created on By admin

TEST: Przygotowanie

test zawiera pytania dotyczące sekcji "PRZYGOTOWANIE".

1 / 12

p1. Właściwa kolejność prac nad biznesplanem to:

2 / 12

p10. Sprawdzenie czy cele projektu są zgodne z preferencjami inwestora to element kryteriów formalnych.

3 / 12

p4. Biznesplan powinien być wykorzystywany wyłącznie w celu prezentacji jego treści inwestorom.

4 / 12

p11. Koncepcja przedsięwzięcia powinna zawierać charakterystykę rynków zbytu.

5 / 12

p9. Zakres biznesplanu należy dostosować do wymagań inwestora.

6 / 12

p3. W przypadku oparcia pomysłu na własnej pasji należy sprawdzić, czy znajdzie się wystarczająca liczba osób o podobnych zainteresowaniach.

7 / 12

p12. Wykonalność techniczna to warunek konieczny realizacji przedsięwzięcia.

8 / 12

p7. Koncepcja przedsięwzięcia to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu.

9 / 12

p2. Do źródeł pomysłu na własny biznes można zaliczyć

10 / 12

p8. Harmonogram przedsięwzięcia ułatwia przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych.

11 / 12

p6. Okres referencyjny obejmuje

12 / 12

p5. Kryteria formalne związane są ze sprawdzeniem czy:

Your score is

The average score is 66%

0%