Test kompetencji (przed rozpoczęciem pracy)

Created by admin

Test kompetencji

Test kompetencji należy wykonać przed przystąpieniem do prac nad biznesplanem.

1 / 20

f9. Zakup za gotówkę środków trwałych spowoduje:

2 / 20

o7. W planie technicznym zawarte są założenia dotyczące nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych. Założenia te stanowią podstawę sporządzenia prognozy:

3 / 20

o6. W planie technicznym powinny być zawarte informacje o strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

4 / 20

o8. Część rynku wyróżniona wg kryterium jednorodnego klienta nosi nazwę segmentu rynku.

5 / 20

f7. Wskaźnik rentowności sprzedaży stanowi stosunek:

6 / 20

o5. Biznesplan powinien być wykorzystywany wyłącznie 

7 / 20

8 / 20

04. W biznesplanie utworzonym według modelu najlepszych praktyk

9 / 20

o10. Spółki kapitałowe nie płacą podatku dochodowego. Podatek ten płacą tylko właściciele.

10 / 20

f4. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług to element:

11 / 20

f5. Zysk netto to element:

12 / 20

o1. Brak umiejętności formułowania celów strategicznych to:

13 / 20

f6. Metod Wilcoxa należy do metod wyceny wartości przedsiębiorstwa z grupy metod:

14 / 20

f2. Płynność spółki akcyjnej i jej przedsiębiorstw jest określana jako:

15 / 20

f10. Spółka “X” uregulowała gotówką część zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców. Operacja ta spowodowała w spółce “X”:

16 / 20

f3. Aktywa w bilansie:

17 / 20

o9. Mianem mieszanki marketingowej określa się informacje wyłącznie o produkcie i jego cenie.

18 / 20

f8. Towary w przedsiębiorstwie to:

19 / 20

o3. W biznesplanie, plan finansowy powinien występować 

20 / 20

o2. Strategiczna karta wyników to narzędzie wspomagające:

Your score is

The average score is 60%

0%

Wprowadzenie

Materiałyhtml-5PDFYOU TUBE
Niezbędnik – streszczenie rozdziałuStreszczenie
Niezbędnik – prezentacje Przewodnik
Model najlepszych praktyk
Przewodnik
Model najlepszych praktyk
Przewodnik
Model Najlepszych Praktyk
Niezbędnik – filmy instruktażowe (j. ang.)How to write a Business Plan (3,2 min.)
High Quality Business Plan (22 min.)
Business planning fundamentals p.1. (3,5 min.)
Business planning fundamentals p.2. (9,5 min.)

Krok 1. Przygotowanie

Materiałyhtml-5PDF
Niezbędnik – streszczenie rozdziałuStreszczenie
Niezbędnik -prezentacjePrzygotowaniePrzygotowanie
Studium przypadkuStolarnia AWER
Własny planWłasny planWłasny plan
Zadania do wykonaniaZadania

Krok 2. Koncepcja

Materiałyhtml -5PDF
Niezbędnik – streszczenie rozdziałuStreszczenie
Niezbędnik – prezentacjeKoncepcjaKoncepcja
Studium przypadkuStolarnia AWER
Zadania do wykonaniaZadania
Kamień milowy I

Szablony

Szablonypptxword
BCMBCMBCM
Koncepcja przedsięwzięciaKoncepcja

TEST

0
Created on By admin

TEST: Przygotowanie

test zawiera pytania dotyczące sekcji “PRZYGOTOWANIE”.

1 / 12

p10. Sprawdzenie czy cele projektu są zgodne z preferencjami inwestora to element kryteriów formalnych.

2 / 12

p12. Wykonalność techniczna to warunek konieczny realizacji przedsięwzięcia.

3 / 12

p6. Okres referencyjny obejmuje

4 / 12

p4. Biznesplan powinien być wykorzystywany wyłącznie w celu prezentacji jego treści inwestorom.

5 / 12

p9. Zakres biznesplanu należy dostosować do wymagań inwestora.

6 / 12

p8. Harmonogram przedsięwzięcia ułatwia przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych.

7 / 12

p3. W przypadku oparcia pomysłu na własnej pasji należy sprawdzić, czy znajdzie się wystarczająca liczba osób o podobnych zainteresowaniach.

8 / 12

p2. Do źródeł pomysłu na własny biznes można zaliczyć

9 / 12

p7. Koncepcja przedsięwzięcia to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu.

10 / 12

p1. Właściwa kolejność prac nad biznesplanem to:

11 / 12

p11. Koncepcja przedsięwzięcia powinna zawierać charakterystykę rynków zbytu.

12 / 12

p5. Kryteria formalne związane są ze sprawdzeniem czy:

Your score is

The average score is 0%

0%