Krok 5. Plan techniczny

Materiałyhtml – 5PDF
Niezbędnik – streszczenie rozdziałuStreszczenie
Niezbędnik – prezentacjePlan technicznyPlan techniczny
Studium przypadkuStolarnia AWER

Krok 6. Plan organizacyjny

Materiałyhtml – 5PDF
Niezbędnik – streszczenie rozdziałuStreszczenie
Niezbędnik – prezentacjePlan organizacyjnyPlan organizacyjny
Studium przypadkuStolarnia AWER

Krok 7. Plan marketingowy

Materiałyhtml – 5PDF
Niezbędnik – streszczenie rozdziałuStreszczenie
Niezbędnik – prezentacjePlan marketingowyPlan marketingowy
Studium przypadkuStolarnia AWER
Zadania – Kamień milowy IIKamień milowy II

Szablony

Szablonyword
Koncepcja przedsięwzięciaKoncepcja

Test

0
Created on By admin

TEST: Plany dziedzinowe

Test zawiera pytania dotyczące zasad konstrukcji planów dziedzinowych.

1 / 10

pd7. Elementy mieszanki marketingowej to między innymi:

2 / 10

pd5. Prognoza popytu jest elementem planu organizacyjnego.

3 / 10

pd1. Plan techniczny jest źródłem informacji wykorzystywanych w trakcie konstrukcji

4 / 10

pd10. W planie marketingowym należy zawrzeć opis kadry menedżerskiej.

5 / 10

pd4. Jako przykład bezpośredniego związku pomiędzy planem technicznym a organizacyjnym można wskazać

6 / 10

pd6. Informacje o wynagrodzeniach, zawarte w planie organizacyjnym, są wykorzystywane do konstrukcji

7 / 10

pd3. Plan techniczny nie jest w żaden sposób powiązany z planem organizacyjnym.

8 / 10

pd8. Prognoza poziomu sprzedaży wykorzystywana jest w

9 / 10

pd2. Poziom nakładów inwestycyjnych , opisany w planie technicznym – ma swe odzwierciedlenie w

10 / 10

st9. Sklep internetowy to jeden z kanałów dystrybucji.

Your score is

The average score is 0%

0%