Krok 5. Plan techniczny

Niezbędnikhtml – 5PDF
Streszczenie rozdziałuStreszczenie
PrezentacjePlan technicznyPlan techniczny

Krok 6. Plan organizacyjny

Niezbędnikhtml – 5PDF
Streszczenie rozdziałuStreszczenie
PrezentacjePlan organizacyjnyPlan organizacyjny

Krok 7. Plan marketingowy

Niezbędnikhtml – 5PDF
Streszczenie rozdziałuStreszczenie
PrezentacjePlan marketingowyPlan marketingowy
Zadania do wykonaniaPlikPlik
Zadania – Kamień milowy IIKamień milowy II

Szablony

Szablonyword
Koncepcja przedsięwzięciaKoncepcja
0
Created on By admin

TEST: Plany dziedzinowe

Test zawiera pytania dotyczące zasad konstrukcji planów dziedzinowych.

1 / 10

pd8. Prognoza poziomu sprzedaży wykorzystywana jest w

2 / 10

pd5. Prognoza popytu jest elementem planu organizacyjnego.

3 / 10

pd3. Plan techniczny nie jest w żaden sposób powiązany z planem organizacyjnym.

4 / 10

st9. Sklep internetowy to jeden z kanałów dystrybucji.

5 / 10

pd4. Jako przykład bezpośredniego związku pomiędzy planem technicznym a organizacyjnym można wskazać

6 / 10

pd7. Elementy mieszanki marketingowej to między innymi:

7 / 10

pd1. Plan techniczny jest źródłem informacji wykorzystywanych w trakcie konstrukcji

8 / 10

pd2. Poziom nakładów inwestycyjnych , opisany w planie technicznym – ma swe odzwierciedlenie w

9 / 10

pd6. Informacje o wynagrodzeniach, zawarte w planie organizacyjnym, są wykorzystywane do konstrukcji

10 / 10

pd10. W planie marketingowym należy zawrzeć opis kadry menedżerskiej.

Your score is

The average score is 0%

0%