Krok 8. Prognozy sprawozdań finansowych

Materiałyhtml-5PDF
Niezbędnik – streszczenie rozdziałuStreszczenie
Niezbędnik – prezentacjePrognozy finansowe
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Prognozy – równania
Prognozy finansowe
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Prognozy – równania
Niezbędnik – linki do video (j.ang.) Financials 1 (7 min.)
Financials 2 (12 min.) (13 min.)
Financials 3 (12 min.)
Studium przypadkuStolarnia AWER

Krok 9. Analiza sprawozdań finansowych

Materiałyhtml-5PDF
Niezbędnik – streszczenie rozdziałuStreszczenie
Niezbędnik – prezentacjeZestaw analiz
Analiza płynności
Analiza rentowności
Analizy dodatkowe
Ocena efektywności iwestycji
Wartość przedsiębiorstwa
Zestaw analiz
Analiza płynności
Analiza rentowności
Analizy dodatkowe
Ocena efektywności iwestycji
Wartość przedsiębiorstwa
Studium przypadkuStolarnia AWER
Kamień milowy III – Plan finansowyKamień milowy III

Aplikacje

Aplikacja BPLAN-7 została przygotowana w Javie i w konsekwencji wymaga zainstalowania odpowiedniego środowiska.
Aplikacja PFIN to arkusz kalkulacyjny EXCELA, która umozliwia wprowadzanie modyfikacji zawartości arkusza kalkulacyjnego.
AplikacjePlikInstrukcja
BPLAN-7 (java)BPLAN-7BPLAN-7
PFIN (excel)PFINWprowadzenie
Dane wejściowe
Wyniki obliczeń

Test

0
Created on By admin

TEST: Plan finansowy

Test zawiera pytania z zakresu opracowania planu finansowego.

1 / 10

pf5. Zysk netto występuje w

2 / 10

pf10. Płynność spółki akcyjnej i jej przedsiębiorstw jest określana jako zdolność do spłacania zobowiązań krótkoterminowych w terminie.

3 / 10

pf3. Towary w przedsiębiorstwie to

4 / 10

pf9. Zakup za gotówkę środków trwałych spowoduje

5 / 10

pf1. Wartość firmy zawarta w bilansie jest tożsama z wartością przedsiębiorstwa uzyskaną na drodze jego wyceny.

6 / 10

pf8. Wzrost kapitału obrotowego pociąga za sobą wzrost współczynnika płynności bieżącej.

7 / 10

pf4. Amortyzacja stanowi

8 / 10

pf6. Która z poniższych przyczyn odpowiadać może za ujemny stan środków pieniężnych pomimo generowania zysku netto?

9 / 10

pf2. Zysk brutto to element

10 / 10

pf7. Wskaźnik płynności bieżącej może przyjmować niższe wartości niż wskaźnik szybki (acid test).

Your score is

The average score is 0%

0%