Materiały zawarte w niniejszym serwisie stanowią rozszerzenie treści zawartych w książkach mojego autorstwa:
 “BiznesplanModel Najlepszych Praktyk” oraz “Biznesplan w 10 krokach”.  
Mam też nadzieję, że będą one stanowić lwią część planowanej książki ”Biznesplan 3.0”.

Podstawowym celem serwisu jest ułatwienie czytelnikowi przygotowania dokumentu, który będzie zawierał logiczny i spójny opis pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej, przedstawiał jego podstawowe założenia oraz sposoby ich realizacji. Dokument taki nosi właśnie nazwę studium wykonalności lub biznesplanu.