Od pomysłu do biznesplanu

Prace nad biznesplanem warto rozpocząć od skonkretyzowania pomysłu, który można następnie przekształcić w model biznesowy. Z kolei model biznesowy należy przekształcić w dokument, który można uznać za poszerzoną koncepcje przedsięwzięcia. Jeśli ten dokument nie wystarczy inwestorowi do podjęcia decyzji należy przystąpić do opracowania biznesplanu. Opracowując model biznesowy można posłużyć się szablonem zawartym w sekcji „PRZYGOTOWANIE”.…