Krok 10. Finalizowanie

Materiałyhtml – 5PDF
Niezbędnik – streszczenie rozdziału
Streszczenie
Niezbędnik – prezentacjeFinalizowanieFinalizowanie
Studium przypadkuStolarnia AWER

Finalna wersja biznesplanu

Teraz należy przygotować finalną wersję biznesplanu. W tym ceu najlepiej jest posłużyć się zamieszczonym poniżej szablonem.

Jego wypełnienie nie powinno sprawić klopotu osobom, ktore wykonały zadania określone jako kamienie milowe.

Szablony

Szablonyword
Finalna wersja planuSzablon (word)

Test końcowy

0
Created on By admin

Test końcowy

Test końcowy zawiera pytania z zakresu zagadnień związanych z konstrukcją biznesplanu.

1 / 35

p7. Koncepcja przedsięwzięcia to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu.

2 / 35

st2. Czynniki polityczne to element otoczenia.

3 / 35

pf5. Zysk netto występuje w

4 / 35

f10. Spółka “X” uregulowała gotówką część zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców. Operacja ta spowodowała w spółce “X”:

5 / 35

pf7. Wskaźnik płynności bieżącej może przyjmować niższe wartości niż wskaźnik szybki (acid test).

6 / 35

st 5. Wyniki analizy strategicznej powinien stanowić podstawę wyznaczenia celów strategicznych

7 / 35

pd10. W planie marketingowym należy zawrzeć opis kadry menedżerskiej.

8 / 35

st1. Elementy zasobów przedsiębiorstwa to między innymi:

9 / 35

pd7. Elementy mieszanki marketingowej to między innymi:

10 / 35

f6. Metod Wilcoxa należy do metod wyceny wartości przedsiębiorstwa z grupy metod:

11 / 35

st8. Informacja o celach musi zawierać przynajmniej miernik, pożądaną wartość i okres czasu, w którym ta wartość ma być osiągnieta.

12 / 35

o1. Brak umiejętności formułowania celów strategicznych to:

13 / 35

04. W biznesplanie utworzonym według modelu najlepszych praktyk

14 / 35

pf9. Zakup za gotówkę środków trwałych spowoduje

15 / 35

o7. W planie technicznym zawarte są założenia dotyczące nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych. Założenia te stanowią podstawę sporządzenia prognozy:

16 / 35

o6. W planie technicznym powinny być zawarte informacje o strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

17 / 35

f9. Zakup za gotówkę środków trwałych spowoduje:

18 / 35

o8. Część rynku wyróżniona wg kryterium jednorodnego klienta nosi nazwę segmentu rynku.

19 / 35

f8. Towary w przedsiębiorstwie to:

20 / 35

o5. Biznesplan powinien być wykorzystywany wyłącznie 

21 / 35

pf3. Towary w przedsiębiorstwie to

22 / 35

pd5. Prognoza popytu jest elementem planu organizacyjnego.

23 / 35

o3. W biznesplanie, plan finansowy powinien występować 

24 / 35

f3. Aktywa w bilansie:

25 / 35

f2. Płynność spółki akcyjnej i jej przedsiębiorstw jest określana jako:

26 / 35

f4. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług to element:

27 / 35

o9. Mianem mieszanki marketingowej określa się informacje wyłącznie o produkcie i jego cenie.

28 / 35

p12. Wykonalność techniczna to warunek konieczny realizacji przedsięwzięcia.

29 / 35

o2. Strategiczna karta wyników to narzędzie wspomagające:

30 / 35

f7. Wskaźnik rentowności sprzedaży stanowi stosunek:

31 / 35

p8. Harmonogram przedsięwzięcia ułatwia przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych.

32 / 35

f5. Zysk netto to element:

33 / 35

o10. Spółki kapitałowe nie płacą podatku dochodowego. Podatek ten płacą tylko właściciele.

34 / 35

35 / 35

pd1. Plan techniczny jest źródłem informacji wykorzystywanych w trakcie konstrukcji

Your score is

The average score is 0%

0%