Krok 10. Finalizowanie

Niezbędnikhtml – 5PDF
Streszczenie rozdziału
Streszczenie
PrezentacjeFinalizowanieFinalizowanie

Finalna wersja biznesplanu

Teraz należy przygotować finalną wersję biznesplanu. W tym ceu najlepiej jest posłużyć się zamieszczonym poniżej szablonem.

Jego wypełnienie nie powinno sprawić klopotu osobom, ktore wykonały zadania określone jako kamienie milowe.

Szablony

Szablonyword
Finalna wersja planuSzablon (word)

Test końcowy

0
Created on By admin

Test końcowy

Test końcowy zawiera pytania z zakresu zagadnień związanych z konstrukcją biznesplanu.

1 / 35

o2. Strategiczna karta wyników to narzędzie wspomagające:

2 / 35

st8. Informacja o celach musi zawierać przynajmniej miernik, pożądaną wartość i okres czasu, w którym ta wartość ma być osiągnieta.

3 / 35

st2. Czynniki polityczne to element otoczenia.

4 / 35

f7. Wskaźnik rentowności sprzedaży stanowi stosunek:

5 / 35

o5. Biznesplan powinien być wykorzystywany wyłącznie 

6 / 35

p12. Wykonalność techniczna to warunek konieczny realizacji przedsięwzięcia.

7 / 35

o1. Brak umiejętności formułowania celów strategicznych to:

8 / 35

f8. Towary w przedsiębiorstwie to:

9 / 35

pd10. W planie marketingowym należy zawrzeć opis kadry menedżerskiej.

10 / 35

f10. Spółka “X” uregulowała gotówką część zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców. Operacja ta spowodowała w spółce “X”:

11 / 35

f3. Aktywa w bilansie:

12 / 35

st1. Elementy zasobów przedsiębiorstwa to między innymi:

13 / 35

pf3. Towary w przedsiębiorstwie to

14 / 35

pf5. Zysk netto występuje w

15 / 35

pd5. Prognoza popytu jest elementem planu organizacyjnego.

16 / 35

o8. Część rynku wyróżniona wg kryterium jednorodnego klienta nosi nazwę segmentu rynku.

17 / 35

o3. W biznesplanie, plan finansowy powinien występować 

18 / 35

pf7. Wskaźnik płynności bieżącej może przyjmować niższe wartości niż wskaźnik szybki (acid test).

19 / 35

o6. W planie technicznym powinny być zawarte informacje o strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

20 / 35

f5. Zysk netto to element:

21 / 35

f9. Zakup za gotówkę środków trwałych spowoduje:

22 / 35

p8. Harmonogram przedsięwzięcia ułatwia przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych.

23 / 35

o7. W planie technicznym zawarte są założenia dotyczące nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych. Założenia te stanowią podstawę sporządzenia prognozy:

24 / 35

p7. Koncepcja przedsięwzięcia to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu.

25 / 35

04. W biznesplanie utworzonym według modelu najlepszych praktyk

26 / 35

pd1. Plan techniczny jest źródłem informacji wykorzystywanych w trakcie konstrukcji

27 / 35

28 / 35

o10. Spółki kapitałowe nie płacą podatku dochodowego. Podatek ten płacą tylko właściciele.

29 / 35

st 5. Wyniki analizy strategicznej powinien stanowić podstawę wyznaczenia celów strategicznych

30 / 35

f2. Płynność spółki akcyjnej i jej przedsiębiorstw jest określana jako:

31 / 35

pd7. Elementy mieszanki marketingowej to między innymi:

32 / 35

f6. Metod Wilcoxa należy do metod wyceny wartości przedsiębiorstwa z grupy metod:

33 / 35

f4. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług to element:

34 / 35

o9. Mianem mieszanki marketingowej określa się informacje wyłącznie o produkcie i jego cenie.

35 / 35

pf9. Zakup za gotówkę środków trwałych spowoduje

Your score is

The average score is 0%

0%