Krok 10. Finalizowanie

Materiałyhtml – 5PDF
Niezbędnik – streszczenie rozdziału
Streszczenie
Niezbędnik – prezentacjeFinalizowanieFinalizowanie
Studium przypadkuStolarnia AWER

Finalna wersja biznesplanu

Teraz należy przygotować finalną wersję biznesplanu. W tym ceu najlepiej jest posłużyć się zamieszczonym poniżej szablonem.

Jego wypełnienie nie powinno sprawić klopotu osobom, ktore wykonały zadania określone jako kamienie milowe.

Szablony

Szablonyword
Finalna wersja planuSzablon (word)

Test końcowy

0
Created on By admin

Test końcowy

Test końcowy zawiera pytania z zakresu zagadnień związanych z konstrukcją biznesplanu.

1 / 35

p8. Harmonogram przedsięwzięcia ułatwia przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych.

2 / 35

f10. Spółka “X” uregulowała gotówką część zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców. Operacja ta spowodowała w spółce “X”:

3 / 35

o7. W planie technicznym zawarte są założenia dotyczące nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych. Założenia te stanowią podstawę sporządzenia prognozy:

4 / 35

o8. Część rynku wyróżniona wg kryterium jednorodnego klienta nosi nazwę segmentu rynku.

5 / 35

o5. Biznesplan powinien być wykorzystywany wyłącznie 

6 / 35

pf5. Zysk netto występuje w

7 / 35

f2. Płynność spółki akcyjnej i jej przedsiębiorstw jest określana jako:

8 / 35

f3. Aktywa w bilansie:

9 / 35

10 / 35

p7. Koncepcja przedsięwzięcia to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu.

11 / 35

o2. Strategiczna karta wyników to narzędzie wspomagające:

12 / 35

f7. Wskaźnik rentowności sprzedaży stanowi stosunek:

13 / 35

pf9. Zakup za gotówkę środków trwałych spowoduje

14 / 35

f4. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług to element:

15 / 35

st 5. Wyniki analizy strategicznej powinien stanowić podstawę wyznaczenia celów strategicznych

16 / 35

pd7. Elementy mieszanki marketingowej to między innymi:

17 / 35

o6. W planie technicznym powinny być zawarte informacje o strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

18 / 35

f6. Metod Wilcoxa należy do metod wyceny wartości przedsiębiorstwa z grupy metod:

19 / 35

04. W biznesplanie utworzonym według modelu najlepszych praktyk

20 / 35

o3. W biznesplanie, plan finansowy powinien występować 

21 / 35

f5. Zysk netto to element:

22 / 35

st8. Informacja o celach musi zawierać przynajmniej miernik, pożądaną wartość i okres czasu, w którym ta wartość ma być osiągnieta.

23 / 35

pf3. Towary w przedsiębiorstwie to

24 / 35

st2. Czynniki polityczne to element otoczenia.

25 / 35

pd10. W planie marketingowym należy zawrzeć opis kadry menedżerskiej.

26 / 35

o9. Mianem mieszanki marketingowej określa się informacje wyłącznie o produkcie i jego cenie.

27 / 35

f9. Zakup za gotówkę środków trwałych spowoduje:

28 / 35

pd1. Plan techniczny jest źródłem informacji wykorzystywanych w trakcie konstrukcji

29 / 35

o1. Brak umiejętności formułowania celów strategicznych to:

30 / 35

f8. Towary w przedsiębiorstwie to:

31 / 35

o10. Spółki kapitałowe nie płacą podatku dochodowego. Podatek ten płacą tylko właściciele.

32 / 35

p12. Wykonalność techniczna to warunek konieczny realizacji przedsięwzięcia.

33 / 35

pf7. Wskaźnik płynności bieżącej może przyjmować niższe wartości niż wskaźnik szybki (acid test).

34 / 35

st1. Elementy zasobów przedsiębiorstwa to między innymi:

35 / 35

pd5. Prognoza popytu jest elementem planu organizacyjnego.

Your score is

The average score is 0%

0%