Krok 10. Finalizowanie

Materiałyhtml-5PDF/WORD
Niezbędnik – streszczenie rozdziałuStreszczenie
Niezbędnik – prezentacjeFinalizowanieFinalizowanie
Studium przypadkuStolarnia AWER
Finalna wersja planuSzablon (word)

Test końcowy

0
Created on By admin

Test końcowy

Test końcowy zawiera pytania z zakresu zagadnień związanych z konstrukcją biznesplanu.

1 / 35

p8. Harmonogram przedsięwzięcia ułatwia przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych.

2 / 35

f6. Metod Wilcoxa należy do metod wyceny wartości przedsiębiorstwa z grupy metod:

3 / 35

pf7. Wskaźnik płynności bieżącej może przyjmować niższe wartości niż wskaźnik szybki (acid test).

4 / 35

o2. Strategiczna karta wyników to narzędzie wspomagające:

5 / 35

o8. Część rynku wyróżniona wg kryterium jednorodnego klienta nosi nazwę segmentu rynku.

6 / 35

o5. Biznesplan powinien być wykorzystywany wyłącznie 

7 / 35

f10. Spółka “X” uregulowała gotówką część zobowiązań krótkoterminowych wobec dostawców. Operacja ta spowodowała w spółce “X”:

8 / 35

f5. Zysk netto to element:

9 / 35

o7. W planie technicznym zawarte są założenia dotyczące nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych. Założenia te stanowią podstawę sporządzenia prognozy:

10 / 35

04. W biznesplanie utworzonym według modelu najlepszych praktyk

11 / 35

st 5. Wyniki analizy strategicznej powinien stanowić podstawę wyznaczenia celów strategicznych

12 / 35

pf3. Towary w przedsiębiorstwie to

13 / 35

f2. Płynność spółki akcyjnej i jej przedsiębiorstw jest określana jako:

14 / 35

f3. Aktywa w bilansie:

15 / 35

o6. W planie technicznym powinny być zawarte informacje o strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

16 / 35

p7. Koncepcja przedsięwzięcia to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu.

17 / 35

p12. Wykonalność techniczna to warunek konieczny realizacji przedsięwzięcia.

18 / 35

pf5. Zysk netto występuje w

19 / 35

o1. Brak umiejętności formułowania celów strategicznych to:

20 / 35

f4. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług to element:

21 / 35

o3. W biznesplanie, plan finansowy powinien występować 

22 / 35

pd5. Prognoza popytu jest elementem planu organizacyjnego.

23 / 35

pd7. Elementy mieszanki marketingowej to między innymi:

24 / 35

pd1. Plan techniczny jest źródłem informacji wykorzystywanych w trakcie konstrukcji

25 / 35

f9. Zakup za gotówkę środków trwałych spowoduje:

26 / 35

st8. Informacja o celach musi zawierać przynajmniej miernik, pożądaną wartość i okres czasu, w którym ta wartość ma być osiągnieta.

27 / 35

f7. Wskaźnik rentowności sprzedaży stanowi stosunek:

28 / 35

f8. Towary w przedsiębiorstwie to:

29 / 35

st1. Elementy zasobów przedsiębiorstwa to między innymi:

30 / 35

o10. Spółki kapitałowe nie płacą podatku dochodowego. Podatek ten płacą tylko właściciele.

31 / 35

pd10. W planie marketingowym należy zawrzeć opis kadry menedżerskiej.

32 / 35

pf9. Zakup za gotówkę środków trwałych spowoduje

33 / 35

f1. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest równa:

34 / 35

st2. Czynniki polityczne to element otoczenia.

35 / 35

o9. Mianem mieszanki marketingowej określa się informacje wyłącznie o produkcie i jego cenie.

Your score is

The average score is 0%

0%

Materiały dodatkowe