Propozycja współpracy

W miejsce newslettera uruchomiłem zespół BIZNESPLAN 3.65 w ramach usługi Microsoft Teams. Podstawowym celem zespołu jest wymiana poglądów dotyczących zasad konstrukcji biznesplanów. Planuję też prowadzenie cyklicznych webinariów i konsultacji. Zespół jest dostępny tylko dla zapisanych członków. Zapisy wymagają przesłania na adres admin@jerzyskrzypek.pl swego adresu e-mail.Dane te będą przechowywane w aplikacji Microsoft Teams i wykorzystywane wyłącznie do celów…