Procedury planowania w obecnych czasach

Niewątpliwie, w obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej procedury sporządzania planów biznesowych muszą ulec modyfikacji. Nieuwzględnienie w planach sporej nieprzewidywalności przyszłych zdarzeń może bowiem prowadzić do poczucia “fałszywego” bezpieczeństwa funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa. Zapraszam do dyskusji.

Propozycja współpracy

W miejsce newslettera uruchomiłem zespół BIZNESPLAN 3.65 w ramach usługi Microsoft Teams. Podstawowym celem zespołu jest wymiana poglądów dotyczących zasad konstrukcji biznesplanów. Planuję też prowadzenie cyklicznych webinariów i konsultacji. Zespół jest dostępny tylko dla zapisanych członków. Zapisy wymagają przesłania na adres admin@jerzyskrzypek.pl swego adresu e-mail.Dane te będą przechowywane w aplikacji Microsoft Teams i wykorzystywane wyłącznie do celów…