Minęło już pięć lat od ukazania się książki “Biznesplan w 10 krokach”. W tym czasie prawie wszystkie przeglądarki przestały obsługiwać standard Silverlight, co powoduje, iż poprzednia wersja materiałów nie jest już dostępna.

W tej sytuacji konieczne było opracowanie nowej wersji materiałów, która mogłyby funkcjonować we wszystkich wersjach popularnych przeglądarek.  Wybór padł przy tym na narzędzia oferowane przez WORDPRESS.

Nowa wersja materiałów będzie się sukcesywnie ukazywać na kolejnych stronach niniejszego serwisu. Historię aktualizacji można sprawdzić w tym miejscu.

Autor: Jerzy T. Skrzypek admin@jerzyskrzypek.pl

Charakterystyka materiałów

Przeznaczenie

Materiały stanowią rozszerzenie treści zawartych w książkach mojeo autorstwa: “BiznesplanModel Najlepszych Praktyk” oraz “Biznesplan w 10 krokach”.

Ich podstawowym celem jest ułatwienie czytelnikowi przygotowania dokumentu, który będzie zawierał logiczny i spójny opis pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej, przedstawiał jego podstawowe założenia oraz sposoby ich realizacji. Dokument taki nosi właśnie nazwę studium wykonalności lub biznesplanu.

Struktura materiałów

Materiały zostały podzielone na moduły, a każdy moduł na cztery sekcje:
Niezbędnik,
Ćwiczenia i testy,
Studium przypadku,
Własny plan.


Sekcja „Niezbędnik” zawiera teksty oraz prezentacje stanowiące podsumowanie problematyki zawartej w odpowiednim module kursu. Znajdują się w niej również aplikacje komputerowe, ułatwiające wykonanie analizy strategicznej oraz modelu finansowego wraz z kompletem wyników analiz finansowych.

Z kolei sekcja „Ćwiczenia i testy” umożliwia sprawdzenie stopnia opanowania problematyki dotyczącej kolejnych elementów biznesplanu.

Materiały pomocnicze zawierają również studium przypadku „STOLARNI AWER” oraz szablony ułatwiające przygotowanie własnego studium wykonalności lub biznesplanu.

O autorze

dr Jerzy T, Skrzypek
autor wielu publikacji dotyczących problematyki sporządzania i wdrażania biznesplanów,
wykonawca licznych biznesplanów i studiów wykonalności,
wykładowca na kursach i treningach menedżerskich.
Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
W sprawach związanych z materiało proszę o kontakt:
e-mail: admin@jerzyskrzypek.pl

Postanowienia licencyjne

Postanowienia licencyjne można znaleźć w pliku licencja.pdf