Analiza strategiczna

polega na identyfikacji czynników występujących po stronie otoczenia oraz zasobów przedsiębiorstwa oraz uwzględnieniu celów działania przedsiębiorstwa.