Analiza wrażliwości

ma na celu ocenę wpływu zmiany kluczowych parametrów projektu na wskaźniki efektywności finansowej i ekonomicznej, przy założeniu stałości pozostałych parametrów.