Biznesplan

dokument, w którym, zawarta być powinna projekcja celów podmiotu oraz realizowanego przez niego przedsięwzięcia, sposobów ich osiągania oraz przewidywanych rezultatów podjętych działań.