Charakterystyka przedsiębiorstwa

powinna obejmować prezentację jego podstawowych danych, krótki opis historii działania wraz z syntetycznie przedstawionymi historycznymi wynikami finansowymi oraz prezentację zamierzeń na przyszłość.