Inwestor

organizacja lub osoba angażująca swe zasoby w konkretny projekt, oczekując finansowego zwrotu z inwestycji, która musi brać pod uwagę ryzyko z nią związane.