Merytoryczne kryteria oceny projektów

Kryteria merytoryczne odnoszą się zwykle do oceny trwałości rezultatów projektu, wykonalności technicznej, organizacyjnej i finansowej możliwości osiągnięcia wskaźników związanych z realizacją projektu, wiarygodności założeń przyjętych w planie finansowym.