Model najlepszych praktyk

model sporządzania studiów wykonalności oraz biznesplanów, który  umożliwi sporządzanie poprawnych metodycznie planów, ułatwiających przygotowanie prognozy rezultatów przedsięwzięcia, zapieniając jednocześnie możliwość monitorowanie jego przebiegu, oraz łatwość  dostosowania do wymogów inwestora.