Model „pięciu sił” według Portera

polega na ocenie wpływu pięciu następujących czynników na funkcjonowanie przedsiębiorstwa: możliwości pojawienia się konkurentów, siły przetargowej dostawców, siły przetargowej nabywców, możliwości pojawienia się substytucyjnych wyrobów, poziomu rywalizacji między dotychczasowymi konkurentami.