A B C D F H I K L M N P R S U W Z

Formalne kryteria oceny projektów

Kryteria formalne związane są miedzy innymi ze sprawdzeniem czy status przedsiębiorcy odpowiada wymaganiom inwestora , cele projektu są zgodne z preferencjami inwestora, biznesplan został przygotowany zgodnie z wymaganym wzorem, a szczególnie czy jest kompletny, to znaczy zawiera opis wszystkich wymaganych zagadnień i  wszystkie załączniki.