PESTEL

Metoda analizy strategicznej otoczenia. Zawiera następujące kategorie czynników: polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, srodowiskowe i prawne.