Plan marketingowy

musi zawierać analizę potrzeb klientów oraz opis niezbędnych działań wynikających z tych potrzeb. Działania te polegają głównie na dostosowania cech produktu do oczekiwań klientów, planowanego poziomu cen, kanałów dystrybucji, czy też sposobów reklamy i promocji.