Plan organizacyjny

musi zawierać: cele w sferze organizacyjnej, harmonogram przedsięwzięcia, niezbędne zasoby ludzkie, koszty generowane w sferze organizacyjnej.