Plan strategiczny

polega na wyborze strategii działania, dokonanej na podstawie zidentyfikowanych uprzednio założeń oraz wyników analizy strategicznej uzasadniającej właściwy dobór celów.