Pojemność rynku

można określić ilościowo lub wartościowo. W pierwszym przypadku jest to ilość produktów, usług lub towarów, które mogą sprzedać wszyscy dostawcy na danym rynku.