Pozycja strategiczna przedsiębiorstwa

wynika bezpośrednio z ograniczeń, jakie nakładają na projekt elementy otoczenia oraz zasoby firmy, a także celów, jakie stawiają sobie jej właściciele.