Projekty inwestycyjne

polegają przede wszystkim na zakupie gruntów,  budowie budynków i budowli, zakupie, montażu i przekazaniu do eksploatacji nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy pozostałych środków trwałych,