Strategiczna karta wyników

prezentacja celów działania w czterech perspektywach: finansowej, klienta, wewnętrznej oraz rozwoju i wzrostu.