Studium wykonalności

proces identyfikacji możliwości i zagrożeń, określania celów, szacowania kosztów i korzyści oraz określenia alternatywnych rozwiązań problemu, w celu uniknięciu błędnych decyzji inwestycyjnych [Thompson, 2005]