Wartości niematerialne i prawne

to  patenty, licencje, znaki towarowe czy oprogramowanie komputerowe, a także wartość firmy i koszty badań rozwojowych zakończonych z sukcesem.