Zajęcia z zakresu „Biznesplan 3.65” mogą zostać uzupełnione poprzez rozegranie symulacyjnej gry decyzyjnej TEES-6. W trakcie rozgrywki jej uczestnicy będą pełnić rolę menedżerów, zarządzających przedsiębiorstwami przemysłowymi działającymi w warunkach silnej konkurencji (oligopol bez jednostki dominującej).

Symulacyjna gra decyzyjna “TEES-6” kładzie nacisk na konieczność przygotowania skutecznego biznesplanu przedsiębiorstwa oraz systematyczne wykorzystywanie wyników analiz finansowych w celu oceny stopnia jego realizacji. Z tego też powodu podstawowe założenia jej scenariusza dostosowano do rozważań teoretycznych zawartych w książce: „Biznesplanmodel najlepszych praktyk” Skrzypek J. 2011.

Z interfejsem gry można się zapoznać logując się na stronie gry.
Login: Gracz Hasło: Test.
 
Rozegranie gry wymaga kontaktu z arbitrem: admin@jerzyskrzypek.pl

Więcej na temat gry TEES-6
hh
Niezbędnikhtml-5PDF
Prezentacja gryGra TEES0-6Gra TEES0-6
Podręcznik graczaPodręcznik gracza
NiezbędnikMP4MP4
InstrukcjePanel graczaSystem wspomagania decyzji