Krok 8. Prognozy sprawozdań finansowych

Niezbędnikhtml-5PDF
Streszczenie rozdziałuStreszczenie
PrezentacjeWprowadzenie
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Prognozy – równania
Wprowadzenie
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Prognozy – równania
Materiały zewnętrzne video (j.ang.) Financials 1 (7 min.)
Financials 2 (12 min.) (13 min.)
Financials 3 (12 min.)
ĆwiczeniaPlikPlik
Konstrukcja cash flowcash flow (Excel)cash flow (mp4)

Krok 9. Analiza sprawozdań finansowych

Niezbędnikhtml-5PDF
Streszczenie rozdziałuStreszczenie
PrezentacjeZestaw analiz
Analiza płynności
Analiza rentowności
Analizy dodatkowe
Ocena efektywności iwestycji
Wartość przedsiębiorstwa
Zestaw analiz
Analiza płynności
Analiza rentowności
Analizy dodatkowe
Ocena efektywności iwestycji
Wartość przedsiębiorstwa
ĆwiczeniaPlikPlik
9.1. Plan finansowy Spółki “AST”Opis ćwiczeniaPlan finansowy AST
Plan finansowy AST z danymi liczbowymi
ZadaniaPlikPlik
Kamień milowy III – Plan finansowyKamień milowy III

Aplikacje

Aplikacja BPLAN-7 została przygotowana w Javie i w konsekwencji wymaga zainstalowania odpowiedniego środowiska.
Aplikacja PFIN to arkusz kalkulacyjny EXCELA, która umozliwia wprowadzanie modyfikacji zawartości arkusza kalkulacyjnego.
AplikacjePlikInstrukcja
BPLAN-7 (java)BPLAN-7BPLAN-7
PFIN (excel)PFINWprowadzenie
Dane wejściowe
Wyniki obliczeń

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ