Biznesplan 3.65 to serwis poświęcony zasadom przygotowania skutecznych planów biznesowych. Materiały w nim zawarte stanowią rozszerzenie treści zawartych w książkach mojego autorstwa:
 “BiznesplanModel Najlepszych Praktyk” oraz “Biznesplan w 10 krokach”.  

Podstawowym celem serwisu jest więc ułatwienie czytelnikowi przygotowania dokumentu, który będzie zawierał logiczny i spójny opis pomysłu na prowadzenie działalności gospodarczej, przedstawiał jego podstawowe założenia oraz sposoby ich realizacji. Dokument taki nosi właśnie nazwę studium wykonalności lub biznesplanu.

Kluczowe problemy

Proszę o wskazanie najbardziej istotnych problemów związanych z przygotowaniem biznesplanu

Więcej o serwisie

Charakterystyka serwisu
O autorze
Polityka prywatności