W miejsce newslettera uruchomiłem grupę dyskusyjną na FACEBOOK: Narzędzia AI w planowaniu finansowym – POLSKA, ZAPRASZAM.