W miejsce newslettera uruchomiłem zespół BIZNESPLAN w ramach usługi Microsoft Teams.
Podstawowym celem zespołu jest wymiana poglądów dotyczących zasad konstrukcji biznesplanów. Planuję też prowadzenie cyklicznych webinariów i konsultacji.

Zespół jest dostępny tylko dla zapisanych członków. Zapisy wymagają przesłania na adres admin@jerzyskrzypek.pl swego adresu e-mail.
Dane te będą przechowywane w aplikacji Microsoft Teams i wykorzystywane wyłącznie do celów komunikacji z właścicielem zespołu.do celów komunikacji z właścicielem zespołu (autorem serwisu Biznesplan 3.65).