Niezbędnikhtml-5mp4PDF
Streszczenie rozdziałuStreszczenie
PrezentacjeWprowadzenie
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Prognozy – równania
Wprowadzenie
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Prognozy – równania
Wprowadzenie
Bilans
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych
Prognozy – równania
Materiały zewnętrzne video (j.ang.)Financials 1 (7 min.)Financials 2 (12 min.) Financials 3 (12 min.)
ĆwiczeniaPlikPlikPlik
Test: zysk netto a stan środków pieniężnychTEST (html-5)————–——–
Test: zysk netto a stan środków pieniężnych

cash flow (Excel)cash flow (mp4)———
Aplikacja PFIN to arkusz kalkulacyjny EXCELA, która umożliwia wprowadzanie modyfikacji zawartości arkusza kalkulacyjnego.
AplikacjePlikInstrukcja
PFIN (excel)PFINInstrukcja
Definicje podstawowych pojęć